Milieuwerkgroep Buren e.o.

Wie zijn wij?

Stichting Milieuwerkgroep Buren e.o., kortweg: MWB, zet zich in voor de natuur en het landschap binnen de gehele gemeente Buren. De aandacht binnen de werkgroep gaat vooral uit naar de bescherming van waardevolle gebieden en cultuurhistorische elementen.

Contact

Heeft u vragen over natuur- en milieuzaken in de buurt of
signaleert u in uw omgeving ontwikkelingen die schadelijk zijn voor natuur en milieu? Stuur dan een email naar info@milieuwerkgroepburen.nl


MWB Nieuws


December 2021
Omgevingswet en Omgevingsvisie van de gemeente Buren

Er komt een nieuwe Omgevingswet waardoor er veel gaat veranderen: tientallen bestaande wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu en natuur maken plaats voor deze ene wet. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeente Buren een Omgevingsvisie opgesteld.

Op het ontwerp van deze Omgevingsvisie heeft Milieuwerkgroep Buren nu een zienswijze ingediend. Zie hier de tekst van onze zienswijze: