Boomkwekerijen en archeologie

In de afgelopen decennia is het aantal boomkwekerijen in de omgeving van Ingen en Lienden sterk toegenomen. Dat gebied is onderdeel van de Romeinse Limes (de noordgrens van het Romeinse Rijk) en is archeologisch zeer waardevol. Dit is ook in het de bestemmingsplan vastgelegd.

Boomkwekerijen hebben een negatieve uitwerking op natuur en milieu. Bestrijdingsmiddelen worden volop toegepast en het bodemprofiel wordt tot op grote diepte vernietigd, doordat er steeds weer bomen worden gerooid met kluit. De vernietiging van het bodemprofiel is vooral rampzalig op plaatsen waar archeologische resten in de bodem aanwezig zijn, of waar de bodemopbouw op een andere manier bijzonder is.

MWB heeft al een paar keer geprocedeerd tegen de komst van boomkwekerijen en de aantasting van de archeologische waarden. Het gaat daarbij steeds meer over de interpretatie van de regels van het bestemmingsplan. De Commissie Bezwaarschriften gaf MWB gelijk en het zag ernaar uit dat groei van het aantal kwekerijen zou worden afgeremd. Maar de gemeente heeft nu besloten om het advies van de commissie naast zich neer te leggen en de boomkwekerijen ruim baan te geven.

Nu de gemeente de boomkwekerijen heeft vrijgesteld van archeologisch bodemonderzoek, betekent dat voor MWB een gang naar de rechtbank. Een flink aantal bewoners van het gebied steunt onze acties, wat ons motiveert om hiermee door te gaan.