Natuur en landschap

Natuureducatie en schoolexcursies

Met enkele bovenbouw groepen van de PWA basisschool in Beusichem worden er al een aantal jaren activiteiten uitgevoerd om de leerlingen kennis te laten maken met natuur en landschap in de omgeving. Lees meer

Ooievaarsnest

In de Beusichemse uiterwaard, tussen Beusichem en Culemborg, staat het ooievaarsnest van de Milieuwerkgroep. Het nest is goed te zien vanaf de Lekdijk ter hoogte van “De Oude Kerswerf”. Lees meer

Natuurbeheer in de uiterwaard

In 2016 is er in samenwerking met MWB, na de dijkversterkingswerkzaamheden, een natuurgebied aangelegd in de uiterwaard aan de voet van de Lekdijk. Dit gebied wordt elk jaar onderhouden door vrijwilligers van de Milieuwerkgroep. Lees meer

De bescherming van bomen

De Milieuwerkgroep volgt op de voet voor welke bomen in de gemeente Buren een kapvergunning wordt aangevraagd en tekent zo nodig bezwaar aan. Lees meer