de MWB                        contact                        gemeentebeleid
natuur en milieu           aktiviteiten           home
Regelmatig organiseert MWB activiteiten van verschillende aard, zoals:

Schoolexcursies

In samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland
heeft de Milieuwerkgroep een natuureducatie project uitgevoerd
voor de leerlingen van groep 7 van de Beusichemse basisschool.
Het project bestond uit twee lessen en twee middagen praktisch
natuurbeheer. Het onderwerp van de eerste les was de werking
van het riviersysteem in onze regio, vanaf de oertijd tot in onze tijd.

De tweede les ging over de opwarming van de aarde
met als gevolg de klimaatverandering en de daardoor naar verwachting
toenemende waterafvoer door onze grote rivieren. De laatste jaren
is ook in de Beusichemse Waard meer ruimte geschapen voor deze
verwachte watermassa's. Aan weerszijden van de Veerweg in Beusichem
zijn nieuwe geulen gegraven. Daar zijn nu nieuwe natuurgebieden
aan het ontstaan.

In het belang van de waterafvoer moeten het terrein open blijven
en niet vol groeien met struiken en bomen.
De leerlingen van groep 7 hebben hieraan hun steentje bijgedragen
en zijn twee middagenlang enthousiast aan de slag gegaan met het
afzagen van wilgenstruiken onderaan de Lekdijk tussen
Beusichem en Culemborg.

Landschapsonderhoud

Goed landschapsbeheer is belangrijk, maar vaak is er
geen tijd of geld om dit uit te voeren.
MWB organiseert, soms in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland,
werkdagen waarop vrijwilligers of schoolklassen een handje helpen
met wilgen knotten of ander snoeionderhoud.


Wandelingen

In het kader van de Landelijke Wandeldagen
(georganiseerd door de Stichting NEMO)
is er een aantal keer een mooie wandelroute uitgestippeld
en zijn er wandeldagen gehouden.
Helaas is NEMO gestopt met de organisatie van dit evenement.
MWB beraadt zich of er genoeg belangstelling is om plaatselijk
natuurwandelingen uit te zetten voor inwoners
van de gemeente Buren.

Zwerfvuil-acties

Onder het motto: "de bermen zijn voor plant en dier, niet voor blikjes en papier"
heeft MWB al verschillende malen in het voorjaar een schoonmaak-actie
op touw gezet. Soms gebeurde dit in samenwerking met basisscholen
binnen de gemeente en met de landelijke actie Nederland Schoon.
Andere keren betrof het een eigen initiatief.
De gemeente Buren verzorgt tijdens deze acties het gereedschap
en de afvoer van al het zwerfvuil.