de MWB           contact           gemeentebeleid

natuur en milieu                            aktiviteiten                            home


Uitvoering Landschapsontwikkelingsplan Buren

In het kader van het Landschapsontwikkelingsplan Buren is het als vereniging of particulier mogelijk om digitaal een plan in te dienen voor bv. de aanschaf van nestkasten, het aanleggen van paddenpoelen, het aanplanten van heggen, het aanplanten van leilinden en andere elementen die het landschap ontwikkelen en versterken. De helft van de kosten worden dan vergoed.

Het jaarlijkse budget voor de komende 4 jaar dat de provincie ter beschikking stelt voor plannen vanuit de gemeente Buren is Ä 60.000.-. Zie voor de inhoud van dit Landschapsontwikkelingsplan:
pdf
Zie hoe het aanvraagformulier er uit ziet:
Formulier Project idee LOP


Buren in het Nationaal Landschap Rivierenland


Samen met het Utrechtse Kromme Rijn- en Langbroekgebied
is de West Betuwe door de Rijksoverheid aangewezen
als Nationaal Landschap Rivierenland.
De gemeente Buren beslaat een flink stuk van het Gelderse deel
van dit Nationaal Landschap.

Namens de Gelderse Milieufederatie neemt een van de leden
van de Milieuwerkgroep deel aan de Stuurgroep
Nationaal Landschap Rivierenland. De Stuurgroep beschikt over
financiŽle armslag voor het uitvoeren van grote of kleine projecten
die de kwaliteit van het landschap of de beleving daarvan
in standhouden of verbeteren.

Ook particulieren kunnen een projectvoorstel indienen.

Heeft u hiervoor een idee? Neem dan contact op met Goof den Hartogh:

goof.den.hartogh@planet.nl


Plannen van de gemeente Buren,
de Provincie Gelderland
en het Waterschap


Voor zover het in ons vermogen ligt, worden deze plannen kritisch bekeken,
en er wordt contact gezocht als we het ergens
niet mee eens zijn. Zo nodig worden er bezwaarschriften ingediend.
Zie voor een paar voorbeelden hiervan onderstaande links:


Slibstort Ingen      Mestbassin Zoelen

     Bestemmingsplan Buitengebied      Lingemeer legaal?