de mwb                        contact                        gemeentebeleid

natuur en milieu      aktiviteiten      home
Gierzwaluwen

In 2002 is de NH-kerk in Eck en Wiel gerestaureerd. Tot die tijd nestelden er
zo'n 40 gierzwaluwpaartjes onder het dak.
Na de restauratie bleek dat er geen ruimte meer was tussen het dak en de muur
om goed te kunnen nestelen.

Gierzwaluwen zijn zeer honkvast. Het zijn echte trekvogels, die in Centraal en
Zuidelijk Afrika overwinteren. Eind april komen ze naar onze streken
en zoeken dan hun oude verblijfplaatsen weer op.

Om de vogels hun eigen plekje terug te geven, heeft MWB een aantal nestkasten
onder het dak geplaatst.
De kerkenraad van Eck en Wiel was positief over dit initiatief
en heeft de nodige medewerking verleend.
paddentrek      ooievaarsnest      vogelobservatiescherm     

gierzwaluwen      vleermuizen