de MWB           contact           gemeentebeleid

natuur en milieu                    aktiviteiten                    home


Milieuwerkgroep Buren e.o., kortweg: MWB, zet zich in voor
de natuur en het landschap binnen de gehele gemeente Buren. De aandacht
binnen de werkgroep gaat vooral uit naar de bescherming van
waardevolle gebieden en cultuurhistorische elementen.

Plannen van de gemeente Buren, de Provincie Gelderland en het Waterschap
worden door ons kritisch bekeken, en er wordt contact gezocht als we het ergens
niet mee eens zijn. Zo nodig worden er bezwaarschriften ingediend
en hierbij is al regelmatig succes behaald.

Ook zet MWB zich in voor de natuur in dit gebied. De vogelstand, de paddentrek,
(dijks)bermen en hoogstamboomgaarden, het zijn allemaal onderwerpen
die ons na aan het hart liggen.

Daarnaast organiseert MWB aktiviteiten op milieu-educatief gebied,
zoals zwerfvuil-acties, wandelingen, schoolexcursies en landschapsonderhoud.