De aanleg van zonnevelden op ontgrondingsplassen

K3 Delta, een groot ontgrondingsbedrijf, wil na beƫindiging van de ontgronding van de Lingemeren en Molenkampen, zonnevelden aanleggen op een deel van het water. Eind 2019 heeft K3 Delta bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van zonnevelden op de Lingemeren.

In de door de gemeente hiervoor opgestelde concept-vergunning werd geen aandacht besteed aan de effecten van drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit en de ecologische gevolgen.

Er is nog erg weinig bekend over de effecten van de aanleg van zonnevelden op waterplassen. Voor ons was dat reden om een zienswijze op deze conceptvergunning in te dienen.

Naar aanleiding van onze zienswijze zijn we hierover in gesprek gekomen met het bedrijf. K3 Delta heeft vervolgens toegezegd dat de Milieuwerkgroep betrokken zal worden bij de monitoring van de gevolgen van de aanleg. Momenteel is dit project opgeschort vanwege door omwonenden ingediende bezwaren tegen de aanleg van het zonneveld.

K3 Delta is ook voornemens om een zonneveld aan te leggen op het water van zandafgraving de Molenkampen aan de Beusichemse Broeksteeg. Ook daar is de Milieuwerkgroep betrokken bij het kritisch volgen van de effecten op de ecologie.