Milieuwerkgroep Buren e.o.

Wie zijn wij?

Stichting Milieuwerkgroep Buren e.o., kortweg : MWB, zet zich in voor de natuur en het landschap binnen de gehele gemeente Buren. De aandacht binnen de werkgroep gaat vooral uit naar de bescherming van waardevolle gebieden en cultuurhistorische elementen.

Contact

Heeft u vragen over natuur- en milieuzaken in de buurt of
signaleert u in uw omgeving ontwikkelingen die schadelijk zijn voor natuur en milieu? Stuur dan een email naar info@milieuwerkgroepburen.nl


MWB Nieuws

De paddentrek is vroeg begonnen dit jaar. Momenteel zijn het vooral de salamanders en kikkers die trekken, wat later volgen ook de padden. Er zijn al enkele vrijwilligers om de padden te helpen overzetten, maar als het druk wordt met trekken kunnen we meer vrijwilligers goed gebruiken.

Op de Website Padden.nu kunt u het actuele nieuws over de paddentrek volgen, inzien wanneer er getrokken is en hoeveel amfibieƫn er geteld zijn. Er zijn veel Werkgroepen in Nederland actief, waaronder ook al tientallen jaren onze MWB.

Kortgeleden publiceerde dagblad De Gelderlander een interview met onze voorzitter Jaap Wildschut, over de intensieve laanboomteelt in de gemeente Buren. MWB dient de laatste jaren regelmatig bezwaarschriften en handhavingsverzoeken in, waarbij ook succes behaald is.


Februari 2022

De Gemeente Buren heeft een nieuw Verkeer en Vervoersplan geschreven. Aangezien MWB vindt dat er vooral op de langere termijn op verschillende punten een visie ontbreekt, is er onlangs een Zienswijze op dit plan geschreven en aan de gemeente aangeboden.

Hier vind u de tekst van deze Zienswijze :

Vrijwilligers gezocht bij de paddentrek en bij het rietlandbeheer

In het voorjaar vindt de jaarlijkse paddentrek plaats. Dit gebeurt vaak over de openbare weg, met doodgereden padden als gevolg. Een gebied binnen de gemeente Buren waar veel padden trekken bevindt zich bij het Amsterdam Rijnkanaal. Langs de Veldweg, Nieuweweg en de Westkanaalweg helpen wij de padden om veilig over te steken in de maanden maart en april. Het gaat om een paar avonden, als de weersomstandigheden voor de padden gunstig zijn.

Voelt u ervoor om mee te helpen bij het overzetten van de padden tijdens de paddentrek, stuur dan een email naar Els Barmen ’t Loo : je.barmentloo@gmail.com

In de uiterwaarden langs de dijk tussen Culemborg en Beusichem liggen rabatten. Dit zijn rijen smalle rietlandjes tussen lager gelegen sloten. Deze gebiedjes hebben een hoge natuurwaarde met een zeer gevarieerde begroeiing. Het is noodzakelijk dat elk jaar het riet gemaaid en afgevoerd wordt, om deze soortenrijkdom in stand te houden. Dit doen wij elk jaar met een groepje vrijwilligers, tussen half juni en half juli. Heeft u zin om deze periode een paar keer een dagdeel mee te helpen, dan bent u van harte welkom.

Wilt u informatie over het helpen bij het rietlandbeheer of wilt u zich hiervoor aanmelden, stuur dan een email naar Marianne Suij : suijmarianne@gmail.com


December 2021

Omgevingswet en Omgevingsvisie van de gemeente Buren

Er komt een nieuwe Omgevingswet waardoor er veel gaat veranderen: tientallen bestaande wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu en natuur maken plaats voor deze ene wet. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeente Buren een Omgevingsvisie opgesteld.

Op het ontwerp van deze Omgevingsvisie heeft Milieuwerkgroep Buren nu een zienswijze ingediend. Zie hier de tekst van onze zienswijze: