Contact

  • Heeft u vragen over natuur- en milieuzaken in de buurt?
  • Signaleert u in uw omgeving ontwikkelingen die schadelijk zijn voor natuur en milieu?
  • Voelt u er voor om actief lid te worden, de vergaderingen van MWB bij te wonen en/of u in te zetten voor een of meerdere activiteiten?
  • Neem voor deze vragen contact op door een email te sturen naar: info@milieuwerkgroepburen.nl

Wilt u steunlid/donateur worden? Dit kan door jaarlijks een bedrag van 10 euro (of meer) te schenken. U ontvangt dan onze jaarlijkse nieuwsbrief en krijgt melding van bijzondere activiteiten en ontwikkelingen. Stuur voor meer informatie en aanmelding een email naar: info@milieuwerkgroepburen.nl