De bescherming van bomen

Voor de bescherming van bomen heeft de gemeente Buren in 2016 een lijst van “Waardevolle Bomen” opgesteld. De bomen op deze lijst en veel bomen van de gemeente Buren zelf mogen niet worden gekapt zonder vergunning van de gemeente. Informatie over deze kapvergunning vindt u op de website van de gemeente.

De Milieuwerkgroep volgt op de voet voor welke bomen in de gemeente Buren een kapvergunning wordt aangevraagd en tekent zo nodig bezwaar aan.

In 2019 hebben we bijvoorbeeld bezwaar aangetekend tegen de kap van 5 eiken op een bouwlocatie van de gemeente Buren aan de Groenestraat in Zoelmond. Helaas werd de kapvergunning toch verleend, maar als compensatie gaat de gemeente wel een aantal bomen planten op andere plaatsen in Zoelmond. Met medewerkers van de gemeente Buren hebben we hiervoor geschikte locaties en boomsoorten uitgezocht.

Meldt het ons als u vreest voor, of weet van, de kap van een waardevolle boom zonder vergunning.