Omgeving en milieu

Boomkwekerijen en archeologie

In de afgelopen decennia is het aantal boomkwekerijen in de omgeving van Ingen en Lienden sterk toegenomen. Dat gebied is archeologisch zeer waardevol. MWB heeft al een paar keer geprocedeerd tegen de komst van deze boomkwekerijen. Lees meer

De aanleg van zonnevelden op ontgrondingsplassen

K3 Delta, een groot ontgrondingsbedrijf wil, na beƫindiging van de ontgrondingen, op verschillende plassen zonnevelden aanleggen op een deel van het water. Er is echter nog erg weinig bekend over de effecten van de aanleg van zonnevelden op waterplassen. Lees meer