Natuurbeheer in de uiterwaard

Tijdens de laatste dijkverzwaring in 2016 zijn er helaas behoorlijk wat natuurterreintjes aan de voet van de dijk gesneuveld. Op aandringen van de Milieuwerkgroep zijn als compensatie hiervoor een aantal rabatten* onderaan de Lekdijk tussen Beusichem en Culemborg hersteld en zijn er tevens een aantal nieuwe uitgegraven.

Voor planten, amfibieën, vogels en insecten zijn de rietmoerasjes en rabatten onder aan de dijk in de Beusichemse uiterwaard heel waardevol. Ook wordt door deze uitgravingen de cultuurhistorische waarde van het dijklandschap versterkt.

Zonder onderhoud groeien de slootjes tussen de rabatten weer dicht en verandert het rietland in wilgenbos. Vanaf het voorjaar van 2018 maaien we daarom met een aantal vrijwilligers het riet en halen jonge wilgopslag weg.

Dit gebied ligt er sindsdien mooi bij. De vegetatie in de sloten tussen de rabatten is bijzonder: er groeit onder meer massaal Waterviolier (Hottonia palustris) en Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris), een vleesetende plant.


* Rabatten zijn in het verleden aangelegde verhogingen aan de voet van de dijk. Rabatten werden gebruikt om de klei  voor de dijkversteviging met de kruiwagen naar boven te brengen. Door het uitdiepen van de kleibodem ontstonden er slootjes tussen de rabatten.