Over ons

MWB bestaat uit een groepje vrijwilligers, dat zich met hun kennis en interesse inzet voor de natuur binnen de gemeente Buren. De vogelstand, de paddentrek, dijken, uiterwaarden, monumentale bomen, zeldzame planten en dieren, het zijn allemaal onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Daarnaast organiseert MWB activiteiten zoals schoolexcursies en landschapsonderhoud.

Plannen en vergunningaanvragen van bedrijven, de gemeente Buren, het Waterschap en de Provincie Gelderland worden door ons kritisch bekeken, en er wordt contact gezocht als we het ergens niet mee eens zijn. Zo nodig worden er bezwaarschriften ingediend en hierbij is al regelmatig succes behaald.


Hiernaast vindt u links naar ons beleidsplan en de meest recente jaarrekening.


Milieuwerkgroep Buren is aangesloten bij:

  • Natuur en Milieufederatie Gelderland
  • Landschapsbeheer Gelderland voor onze natuurbeheersactiviteiten


Bestuursleden:

Jaap Wildschut (voorzitter), Marianne Suij (secretaris), Ankie Ammerlaan (penningmeester).

Werkgroepleden:

Goof den Hartogh, Els Barmen ’t Loo, Mary-Ann Arendz, Willem Welling, José Borsboom.Milieuwerkgroep Buren is opgericht in 1982 De Statuten vindt u hier

RSIN 816676458 KvK 41059446 IBAN NL97 INGB 0005 3755 66