Natuureducatie

Met enkele groepen van de Prins Willem Alexander basisschool in Beusichem worden er al een aantal jaren activiteiten uitgevoerd om de leerlingen kennis te laten maken met natuur en landschap in de omgeving. Met groep 8 wordt jaarlijks een project uitgevoerd waarbij eerst in enkele lessen in de klas aandacht wordt besteed aan het functioneren van de rivieren vanaf de oertijd tot op heden.

Er wordt verteld over de opwarming van de aarde met als gevolg de klimaatverandering. Daardoor ontstaat een toenemende waterafvoer van onze grote rivieren.

De laatste jaren is meer ruimte geschapen in de uiterwaarden voor deze verwachte watermassa’s. De groep leerlingen gaat een middag naar buiten om wilgenopslag af te zagen in de uiterwaarden.
Met een andere groep leerlingen wordt jaarlijks een excursie gehouden naar het natuurgebied “De Regulieren”.

Ook worden er vogelexcursies naar het Rijswijkse Veld georganiseerd om de kinderen van de basisscholen van Beusichem en Zoelmond de vele weidevogels die daar broeden te laten zien, en er van alles over te vertellen.